Số lượt bình chọn:[54]

Công ty TNHH MTV Cà phê 721

Thôn 11 xã Cư Ni, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk

02626565721

vinacafe721@gmail.com

http://vinacafe721.com

Chia sẻ với bạn bè qua:

email>email>

Giới thiệu chung
Lĩnh vực hoạt động
Sản phẩm - dịch vụ
Thành tích

Công ty TNHH MTV cà phê 721 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thành viên của Tổng công ty cà phê Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đắc Lắc. Thành lập ngày 30/6/1976, tiền thân của Công ty là Trung đoàn quân đội làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh trên Tây nguyên sau ngày Miền Nam được giải phóng. Từ khi thành lập đến nay, thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, chuyển đổi trong từng giai đoạn, đơn vị đã nhiều lần thay đổi tên gọi, từ Trung đoàn 721, Xí nghiệp khai hoang xây dựng đồng ruộng 721, Nông trường 721, Nông trường cà phê 721, Công ty cà phê 721, và đến nay là Công ty TNHH MTV cà phê 721.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT  TRIỂN:

1, TRUNG ĐOÀN 755, TRUNG ĐOÀN 721. (1976-1982)
Tiền thân của đơn vị là Trung đoàn 755 thuộc Bộ tư lệnh 773, Quân khu 5 được thành lập ngày 30/6/1976. Đến đầu năm 1978 được đổi thành Trung đoàn 721.
Nhiệm vụ chủ yếu của Trung đoàn lúc này là: Tiếp quản máy móc, đào tạo lái máy, thực hiện khai hoang xây dựng đồng ruộng và làm giao thông thủy lợi. Khai hoang kết hợp bảo vệ rừng tập trung, chống xói mòn; Khai hoang cục bộ kết hợp làm đường giao thông, làm thủy lợi và tận thu gỗ, củi. Địa bàn khai hoang của Trung đoàn là các đơn vị 49, 52, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722.
Về cơ cấu tổ chức của Trung đoàn có Ban chỉ huy, Ban chính trị, Ban tham mưu, Ban vật tư kỹ thuật, Ban hậu cần. Ngoài ra, Trung đoàn còn thành lập Xưởng sửa chữa cơ khí Đội xây dựng cơ bản chuyên làm nghề mộc và một Trường lái máy chuyên đào tạo lái máy tại chỗ. Ban chỉ huy Trung đoàn có các đồng chí:
Đồng chí Nguyễn Thanh Chương làm Chính ủy kiêm Bí thư đảng ủy. Đến năm 1981 làm Trung đoàn trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy.
Đồng chí Nguyễn Trọng Đính làm Trung đoàn trưởng đến năm 1981.
Đồng chí Lê Hồng Thủy  làm Trung đoàn phó.
Về lực lượng cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ được tiếp nhận từ các đơn vị của Quân khu 5, tiếp nhận tân binh và đến năm 1981 do yêu cầu về nhiệm vụ xây dựng kinh tế Trung đoàn tiếp nhận thêm một số hộ gia đình từ tỉnh Thái Bình và Hà Tĩnh để bổ sung lực lượng lao động tại chỗ.

2,  XÍ NGHIỆP KHAI HOANG XD ĐỒNG RUỘNG 721.(1982-1987)
Ngày 14/10/1982 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ( nay là Bộ NN & PTNT) có quyết định số 239/NN/QĐ về thành lập Xí nghiệp liên hợp NCLN 333 trong đó có Xí nghiệp khai hoang xây dựng đồng ruộng 721.
Nhiệm vụ của đơn vị lúc này là kế thừa nhiệm vụ của Trung đoàn trước đây.
Bộ máy lãnh đạo đơn vị giai đoạn này có :
Đồng chí Dương Huy Bích làm Bí thư đảng ủy.
Đồng chí Nguyễn Thanh Chương làm Giám đốc.
Các đồng chí: Võ Ngọc Châu, Chế Kỳ, Trần Đình Khôi làm phó giám đốc
Về tổ chức công đoàn lâm thời được thành lập năm 1983 do đồng chí Cao Quang Bời làm thư ký cho đến năm 1984 chuyển sang đồng chí Lê Văn Bảy.
Năm 1987, đồng chí Nguyễn Thanh Chương được điều động làm Phó tổng giám đốc Xí nghiệp liên hợp NCLN 333 và đồng chí Trần Mạnh Cừ được điều động từ Nông trường 52 về làm Giám đốc, đồng chí Bùi Đức Hùng thay đồng chí Dương Huy Bích làm Bí thư đảng ủy.

3, NÔNG TRƯỜNG 721 (1987-1993)
Năm 1987, theo sự điều động của Xí nghiệp liên hợp NCLN 333, Xí nghiệp khai hoang xây dựng đồng ruộng 721 bàn giao toàn bộ máy móc sang Xí nghiệp giao thông thủy lợi 725, sau đó đổi tên thành Nông trường 721.
Nhiệm vụ chính của Nông trường là trồng cà phê xuất khẩu, thực hiện chương trình hợp tác với Liên xô cũ trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc, kết hợp với sản xuất lương thực, đáp ứng nhu cầu tại chỗ về lương thực và thực phẩm.
Bộ máy lãnh đạo đơn vị giai đoạn này có:
Đồng chí Bùi Đức Hùng làm Bí thư đảng ủy.
Đồng chí Trần Mạnh Cừ làm Giám Đốc.
Đồng chí Lê Văn Bảy làm Chủ tịch công đoàn.
Đồng chí Võ Ngọc Châu, Hoàng Bình Minh làm phó giám đốc.

4, NÔNG TRƯỜNG CÀ PHÊ 721. (1993-2000)
Ngày 07/5/1993 Bộ trưởng bộ NN & CNTP có quyết định số 288/NN-TCCB/QĐ về việc thành lập Nông trường cà phê 721.
Nhiệm vụ của  Nông trường lúc này là: Trồng cà phê, lúa. Chế biến kinh doanh cà phê và lương thực.
Bộ máy lãnh đạo đơn vị giai đoạn này có:
Đồng chí Bùi Đức Hùng làm Bí thư đảng ủy.
Đồng chí Trần Mạnh Cừ làm Giám đốc.
Đồng chí Hoàng Bình Minh làm Phó giám đốc
Đồng chí Lê Văn Bảy làm Chủ tịch công đoàn cơ sở.

5, CÔNG TY CÀ PHÊ 721. (2000-2010)
Ngày 23/8/2000 Tổng công ty cà phê Việt nam có Quyết định 368 TCT-TCCB/QĐ về việc sáp nhập Nông trường 717 vào Nông trường 721 và đổi tên thành Công ty cà phê 721.
Nhiệm vụ của Công ty giai đoạn này là: Sản xuất, đầu tư phát triển cà phê, lúa, mía. Thu mua, chế biến, kinh doanh cà phê nông sản, thiết bị, vật tư, phân bón, hàng hóa tiêu dùng phục vụ sản xuất và đời sống.
Đây là giai đoạn đơn vị thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo Quyết định 3063 ngày 18/10/2006 của Bộ NN&PTNT, bộ máy lãnh đạo của Công ty cũng có nhiều biến động, thay đổi.
Đồng chí Trần Mạnh Cừ làm Giám đốc đến tháng 8/2001 nghỉ hưu.
Từ tháng 9/2001 đồng chí Nguyễn Duy Hoan làm Giám đốc kiêm Bí thư đảng ủy đến tháng 4/2007, sau đó chuyển về Tổng công ty cà phê Việt nam.
Từ tháng 4/2007 đồng chí Nguyễn Xuân Ý làm Bí thư Đảng ủy, đến tháng 5/2010 đồng chí Nguyễn Thị Thủy làm Bí thư Đảng ủy.
Từ tháng 4/2007 đồng chí Nguyễn Thị Thủy làm Giám đốc Công ty.
Đồng chí Hoàng Bình Minh làm Phó giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn cơ sở. Đồng chí Nguyễn Xuân Ý làm Phó giám đốc kiêm Phó bí thư Đảng ủy.

6, CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 721. (2010-Nay)
Ngày 19/4/2010 Bộ NN&PTNT có quyết định số 1005 về chuyển Công ty cà phê 721 trực thuộc Tổng công ty cà phê Việt nam thành Công ty TNHHMTV cà phê 721.
Bộ máy lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty hiện nay gồm:
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc
Đồng chí Nguyễn Tất Thi. Phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Đồng chí Trịnh Xuân Tài. Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc, Trưởng Trạm Kinh doanh.
Đồng chí Vĩnh Thuộc. Đảng ủy viên, Trưởng phòng NN-KH-KD
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng. Phụ trách kế toán, kế toán trưởng.

 

Sản xuất, đầu tư phát triển cà phê, lúa, các loại giống cây trồng, vật nuôi; kinh doanh cà phê, nông sản, thiết bị vật tư, hàng hóa tiêu dùng phục vụ sản xuất và đời sống; sản xuất kinh doanh bao bì; đầu tư chế biến cà phê, lúa, các loại nông sản; nuôi trồng thủy sản.

 

 

GẠO BẢY HAI MỐT (721)

CÀ PHÊ 721

 

 

– Cờ thi đua, Bằng khen của Chính Phủ.

– Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Nông nghiệp 2011, 2012, 2013.

– Giải Bạc chất lượng quốc gia 2012.

– Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực 2017, 2018…

 

các tin khác