Số lượt bình chọn:[128]

Công ty TNHH giống Thủy sản Hải Long

xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

0227.3688222

trivcv@gmail.com

Chia sẻ với bạn bè qua:

email>email>

Giới thiệu chung
Lĩnh vực hoạt động
Sản phẩm - dịch vụ
Thành tích

– Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 do BCH Trung ương HND tặng.

– Bằng khen trong việc ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty TNHH giống Thủy sản Hải Long do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình khen thưởng theo Quyết định số 488/QĐ-KHCN ngày 18/12/2012.

– Bằng khen trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao và kết nối cung – cầu công nghệ năm 2013 của Công ty TNHH giống Thủy sản Hải Long do Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng theo Quyết định số: 2500/QĐ – BKHCN ngày 14 tháng 08 năm 2013.

– Bằng khen Chất lượng Vàng thủy sản Việt Nam 2014 của Công ty TNHH giống Thủy sản Hải Long do Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam khen tặng theo quyết định số 37/QĐ-HNC ngày 22/10/2014.

các tin khác