Hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong nông nghiệp công nghệ cao

Một trong những hướng mới trong đổi mới sáng tạo của Rạng Đông là nghiên cứu ứng dụng chiếu sáng trong nông nghiệp công nghệ cao. Đề tài ” Nghiên cứu chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong nông nghiệp công nghệ cao ” do Bộ KH & CN tài trợ năm 2013 – 2015, Rạng Đông đã hợp tác với các nhà khoa học về sinh học, vật liệu, hóa học để nghiên cứu chế tạo ra các sản phẩm nguồn sáng chiếu sáng chuyên dụng, xây dựng giải pháp chiếu sáng ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất cây trồng. Có thể kể đến Giải pháp chiếu sáng điều khiển sự ra hoa của cây hoa cúc; Giải pháp chiếu sáng điều khiển sự ra hoa, ra quả trái vụ cây Thanh long; Giải pháp chiếu sáng trong nhân giống nuôi cấy mô; Giải pháp chiếu sáng trong đánh bắt thủy sản, chế biến thủy sản; Giải pháp chiếu sáng trong chăn nuôi, nuôi trồng tảo….Những giải pháp chiếu sáng ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao này thành công sẽ đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho người nông dân, cho xã hội.

LĨNH VỰC CHIẾU SÁNG NÔNG NGHIỆP

CHIẾU SÁNG NGƯ NGHIỆP

40% Chi phí đánh bắt thủy sản là do chiếu sáng

Đèn LED chuyên dụng Rạng Đông là giải pháp hoàn hảo

  • Tiết kiệm năng lượng tới 30%
  • Đạt hiệu quả đánh bắt cao
  • Giảm chi phí bảo trì, thay thế

CS ĐIỀU KHIỂN RA HOA CÂY HOA CÚC

Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông

  • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
  • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
  • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)

CHIẾU SÁNG CÂY THANH LONG

Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông

  • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
  • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
  • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)

CHIẾU SÁNG NUÔI CÂY MÔ

  • Phát triển thị trường chiếu sáng chuyên dụng là một trong những thế mạnh của Rạng Đông. Chúng tôi đang nghiên cứu những giải pháp chiếu sáng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng chăn nuôi, chiếu sáng đánh bắt thủy sản, chiếu sáng bảo quản, chiếu sáng rau sạch…Với những giải pháp chiếu sáng này sẽ đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống xã hội

 

Chia sẻ với bạn bè qua:

email>email>

Bình luận

*

các tin khác