• Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

  Sáng 20/9 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững” đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

 • Kế hoạch tổ chức Lễ Tôn vinh Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2018

  I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 nhằm: Giúp người dân nắm vững, hiểu biết và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát hiện và tôn […]

 • Điều lệ bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2017

    ĐIỀU LỆ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2017 I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Để tiếp tục khẳng định thành tựu của nông nghiệp và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thực hiện Nghị quyết […]

 • Danh sách Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2013, 2014, 2015

  Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2013 https://drive.google.com/file/d/0B4Sd_1kILXlyN3UxT1lRaWd1bUE/view Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2014 https://drive.google.com/file/d/0B4Sd_1kILXlyN0o0c2YtNU4tdkU/view Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2015 https://drive.google.com/file/d/0B4Sd_1kILXlyXzBRTmVPclEzcFU/view?usp=drive_web  

 • Hội ND Ninh Thuận: Phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017 – 2020

  (Cổng ĐT HND) – Ngày 03/5, Hội ND tỉnh và Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Việt Thuận, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 – 2020. Tại lễ ký kết […]

 • Tích tụ đất đai: Tại sao chỉ cho doanh nghiệp thuê đất?

  Sau khi Báo NTNN đăng tải loạt bài “Lật lại vấn đề tích tụ đất đai trong nông nghiệp”, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý, đề xuất các giải pháp liên quan đến vấn đề này. Ở nước ta, nông nghiệp và nông dân giữ vai trò rất quan trọng […]

 • Mẫu đăng ký

  BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN “SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2016”   Kính gửi: Ban Tổ chức Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016”   Sau khi nghiên cứu Điều lệ và tiêu chí bình chọn của Chương trình, chúng tôi báo cáo những […]

 • Điều lệ bình chọn

  I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Để tiếp tục khẳng định thành tựu của nông nghiệp và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thực hiện Nghị quyết 26 NQ/TW về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn; Chương trình mục tiêu […]

 • Tân Sơn (Bắc Kạn): Hiệu quả từ mô hình “sạch nhà tốt ruộng”

  (Cổng ĐT HND)- Vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những vấn đề đang được các cấp, các ngành và người dân quan tâm. Việc xây dựng mô hình “Sạch nhà tốt ruộng” là một trong những giải pháp hữu hiệu được Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội ND trong toàn […]

 • Đề xuất sửa đổi tiêu chí 17 về môi trường

  (Cổng ĐT HND)- Đó là nội dung hội thảo Xây dựng mô hình cộng đồng xử lý môi trường bền vững ở các xã Nông thôn mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NNPTNT, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc và UBND tỉnh Nam Định tổ chức ngày 28/4. Những bất cập […]