Kế hoạch tổ chức Lễ Tôn vinh Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2018

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 nhằm: Giúp người dân nắm vững, hiểu biết và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất; động viên, khích lệ sáng tạo của người nông dân, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp đồng, hình thành các vùng hàng hóa nông sản chất lượng cao, người nông dân chuyên nghiệp với việc xây dựng thương hiệu, khẳng định thương hiệu có uy tín để tham gia mở rộng và phát triển thị trường, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26 NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

II. NỘI DUNG

 • Tổ chức giới thiệu và bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
 • Bình chọn các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu ở các địa phương trong cả nước (theo nội dung bộ Điều lệ bình chọn, hồ sơ tham dự…)
 1. Tổ chức trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh
 • Tổ chức các gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh trước, trong buổi lễ.
 1. Tổ chức Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Việt Nam

(Có nội dung kịch bản chi tiết của Lễ tôn vinh).

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO

 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình gồm các đ/c sau:
 • Đ/c Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Trưởng Ban
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó Ban
 • Đ/c đại diện Lãnh đạo Bộ Công thương – Phó Ban
 1. Thành lập Ban Tổ chức Chương trình gồm các đ/c sau:
 • Đ/c Lê Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trưởng Ban.
 • Đ/c Phạm Huy Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – Phó Trưởng ban Thường trực.
 • Đ/c Phạm Minh Dũng – Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông DNP Việt Nam – Phó Trưởng ban.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội – Thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức – thành viên.
 • Đ/c đaị diện lãnh đạo Ban Tuyên huấn – thành viên.
 1. Thành lập Hội đồng bình chọn cấp trung ương gồm các đồng chí sau:
 • Đ/c Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng.
 • Đ/c Lê Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trưởng Ban Tổ chức – Phó Chủ tịch Hội đồng.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Công Thương – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Y tế – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Thông tin và Truyền thông – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Tuyên huấn, Trung ương Hội – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế, Trung ương Hội – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Trung ương Hội – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội – thành viên
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Tạp chí Nông thôn mới – thành viên.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Báo Nông thôn ngày nay – thành viên.
 • Một số chuyên gia.
 1. Ban Thư ký Chương trình bình chọn:
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trưởng Ban Thư ký.
 • Đ/c đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần truyền thông DNP Việt Nam – Phó Ban.
 • 01 cán bộ Văn phòng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – thành viên.
 • 01 cán bộ Ban Tuyên huấn – thành viên.
 • 01 cán bộ Công ty cổ phần truyền thông DNP Việt Nam – thành viên.
 • 01 cán bộ Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – thành viên.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 1. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký, bộ quy trình tiêu chí bình chọn chi tiết (tháng 03/2018).
 2. Soạn thảo và trình Thường trực ký các công văn gửi Tỉnh ủy, UBND, HND các tỉnh, thành phố tham gia bình chọn sản phẩm (tháng 03/2018).
 3. Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương (tháng 05/2018).
 4. Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức bình chọn sản phẩm vòng sơ khảo và chung khảo (tháng 6/2018).
 5. Thẩm định tính xác thực của một số sản phẩm tham dự Chương trình (đầu tháng 7/2018).
 6. Vận động các nhà tài trợ tổ chức chương trình (từ tháng 04-06/2018).
 7. Lập danh sách khách mời gồm có: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, nhà đồng hành, doanh nghiệp, địa phương… dự Lễ Tôn vinh.
 8. Triển khai các công việc thuê địa điểm, lịch phát song cho Chương trình truyền hình trực tiếp; kịch bản, sân khấu, ánh sáng, chương trình nghệ thuật và các công việc khác… (từ tháng 05/2018 – 07/2018).
 9. Tổ chức Lễ Tôn vinh, truyền hình trực tiếp trên VTV (tháng 08/2018).

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

 1. Thời gian: Tháng 08/2018.
 2. Địa điểm: Tại Thành phố Hà Nội.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

 • Từ ngân sách (nếu có).
 • Từ nguồn xã hội hóa.

(có quy chế, kế hoạch riêng)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng: Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam… các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương để tổ chức tốt chương trình.
 2. Phối hợp Tỉnh ủy, UBND, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức bình chọn, đề cử các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương tham dự Chương trình.
 3. Phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức sự kiện tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia và tài trợ cho Chương trình.
 4. Giao Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn là đầu mối tham mưu thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

 

 

 

Chia sẻ với bạn bè qua:

email>email>

Bình luận

 1. Quach Ton Mong Tuyen

  cho mình hỏi muốn làm hồ sơ đăng ký thì cty mình có thể tải biểu mẫu ở đâu a?

  1. admin

   Bạn liên hệ số điện thoại của Ban tổ chức 024.85878757 để được hỗ trợ nhé.

*

các tin khác