Mẫu đăng ký

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN

“SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2016

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Chương trình

“Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016”

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và tiêu chí bình chọn của Chương trình, chúng tôi báo cáo những thông tin cơ bản và những thành tích đã đạt được:

  1. Thông tin bình chọn:

– Đơn vị tham gia bình chọn: ………………………………………………..……………………………………………………………

– Tên giao dịch: ……………………………………………………….…………………………………………………………………….

– Thành lập năm: ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Loại hình sản phẩm được tôn vinh: ..…………………………………………………………………………………………………..

– Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đại diện ông/bà: ………………………………………………..……….Chức vụ: …………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..Điện thoại: ……………..…………….

– Email: ………………………………………………………………….Fax: ……………………………………………………………..

– Họ tên người làm hồ sơ: ……………………………………………………….……….Điện thoại: ……………………………….

  1. Thông tin về đơn vị:Cá nhân, tổ nhóm, doanh nghiệp, địa phương: Sao nộp các giấy tờ hợp pháp về đơn vị và sản phẩm tham gia Chương trình (cần photo công chứng)

2.1 Tên sản phẩm tham gia …………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Chất lượng sản phẩm (Chủ sở hữu sản phẩm nộp các giấy tờ photo công chứng):

– Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;

– Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm;

– Kết quả kiểm tra, thí nghiệm, xét nghiệm chất lượng sản phẩm dịch vụ mới nhất;

– Giấy đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, bản quyền tác giả (nếu có).

– Hiệu quả kinh tế (Chủ sở hữu sản phẩm kê khai các chỉ tiêu sau đây):

+ Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm dịch vụ tham gia bình chọn trong tổng số doanh thu của doanh nghiệp……………%

+ Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm, dịch vụ tham gia bình chọn (doanh thu hoặc số lượng)……………………………..

+ Chiếm lĩnh thị trường và sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp;

+ Thị trường tiêu thụ chính: trong nước hay xuất khẩu.

2.3 Sản phẩm với thị trường nông nghiệp, nông thôn:

Ý kiến đánh giá của người sử dụng, báo chí và các cơ quan truyền thông;

Các thành tích, danh hiệu được Nhà nuớc, Chính quyền địa phương, Hội Nông dân trao tặng;

– Các thành tích đã có tại các Hội chợ trong nước và Quốc tế;

– Các ấn phẩm và chương trình quảng cáo phù hợp với quy định hiện hành;

– Chính sách hỗ trợ và chăm sóc khách hàng;

– Hoàn thành nghĩa vụ thuế, không vi phạm pháp luật.

  1. Thông tin về đơn vị tham gia bình chọn “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015”.

Báo cáo thành tích kinh tế trong 3 năm 2014, 2015, 2016 về:

+ Tốc độ tăng trưởng;

+ Doanh thu 2014, 2015; 2016

+ Nộp ngân sách;

+ Số lao động, thu nhập, chế độ cho người lao động;

+ Các hoạt động vì cộng đồng (công tác xã hội, từ thiện….)

  1. Những cam kết về thông tin hồ sơ:
 

 

 

 

 

 

 

………Ngày……tháng..…năm 2017

Cá nhân/ đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

HỒ SƠ XIN GỬI VỀ:

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN NÔNG THÔN – TƯ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH “TÔN VINH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU 2016” 

ĐỊA CHỈ: SỐ 9 PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

 

Chia sẻ với bạn bè qua:

email>email>

Bình luận

*

các tin khác