• Tôn vinh 153 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017

  Sáng ngày 17/1/2019 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt […]

 • Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

  Sáng 20/9 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững” đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

 • Danh sách sản phẩm được bình chọn và tôn vinh các năm 2013, 2014, 2015, 2016

  Danh sách đơn vị được bình chọn và tôn vinh qua các năm: https://drive.google.com/file/d/11PTYVtZSBg5g4Et3V4nR8dIjw_QpByJB/view

 • Kế hoạch tổ chức Lễ Tôn vinh Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2018

  I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 nhằm: Giúp người dân nắm vững, hiểu biết và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát hiện và tôn […]

 • Điều lệ bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2017

    ĐIỀU LỆ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2017 I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Để tiếp tục khẳng định thành tựu của nông nghiệp và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thực hiện Nghị quyết […]

image